Crèdits 

Coordinació: Servei de Llengües de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Participants en el projecte: 

Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona 

Servei de Llengües Modernes de la Universitat de Girona 

Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili 

Serveis Lingüístics de la Universitat de Vic 

Institute for Multilingualism de la Universitat Internacional de Catalunya

Servei de Llengües de la Universitat Abat Oliba

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

 

Aquesta obra està subjecta a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) de Creative Commons.

Font de les icones: Flaticon

Han participat en aquest projecte els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Creative Commons