Serveis Lingüístics de la UB

Els Serveis Lingüístics de la UB col·laboren en el Pla de millora de la competència lingüística dels estudiants d’educació, impulsat pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Deganat de la Facultat i el professorat de llengua catalana de la mateixa Facultat, en les actuacions següents:

llengua_mestres_UB.jpg
Llengua de mestres

Recursos de llengua catalana per millorar la competència lingüística dels estudiants d’educació.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
autoaprenentatge_UB_edited.jpg
Autoaprenentatge multinivell de català

Guia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des de principiant fins a

avançat. Inclou pla d’acompanyament. 

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
TFG_edited.jpg
TFG i TFM

Criteris lingüístics i guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final

de grau.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png