Serveis Lingüístics de la UB

Els Serveis Lingüístics de la UB col·laboren en el Pla de millora de la competència lingüística dels estudiants d’educació, impulsat pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Deganat de la Facultat i el professorat de llengua catalana de la mateixa Facultat, en les actuacions següents:

Llengua de mestres

Recursos de llengua catalana per millorar la competència lingüística dels estudiants d’educació.

Autoaprenentatge multinivell de català

Guia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des de principiant fins a

avançat. Inclou pla d’acompanyament. 

TFG i TFM

Criteris lingüístics i guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final

de grau.

Han participat en aquest projecte els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Creative Commons