top of page

Serveis Lingüístics de la UB

Els Serveis Lingüístics de la UB col·laboren en el Pla de millora de la competència lingüística dels estudiants d’educació, impulsat pel Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística, el Deganat de la Facultat i el professorat de llengua catalana de la mateixa Facultat, en les actuacions següents:

llengua_mestres_UB.jpg
Llengua de mestres

Recursos de llengua catalana per millorar la competència lingüística dels estudiants d’educació.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
autoaprenentatge_UB_edited.jpg
Autoaprenentatge multinivell de català

Guia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des de principiant fins a

avançat. Inclou pla d’acompanyament. 

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
TFG_edited.jpg
TFG i TFM

Criteris lingüístics i guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final

de grau.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
bottom of page