top of page

Serveis Lingüístics de la UB

Els Serveis Lingüístics de la UB col·laboren en la millora de la competència lingüística de català dels estudiants d’Educació de la Universitat de Barcelona, amb l’impuls del Vicerectorat de Relacions Institucionals, Comunicació i Política Lingüística, el Deganat de la Facultat i el professorat de llengua catalana de la mateixa Facultat, mitjançant les actuacions següents:

  • Participació en el projecte interuniversitari d’elaboració de proves diagnòstiques de català per als estudiants de primer del grau d’Educació Infantil i Primària.

  • Col·laboració amb la Facultat d’Educació: formació específica adreçada als estudiants de la Facultat, per millorar les seves competències orals i escrites de català a partir de les mancances detectades en les proves diagnòstiques de primer curs.

  • Oferta de cursos de llengua catalana generals.

  • Convocatòries anuals per certificar el nivell C1 de llengua catalana adreçades a l’alumnat d’Educació que no el tingui acreditat.

llengua_mestres_UB.jpg
Llengua de mestres

Recursos de llengua catalana per millorar la competència lingüística dels estudiants d’educació.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
autoaprenentatge_UB_edited.jpg
Autoaprenentatge multinivell de català

Guia per a autoaprenents de català de qualsevol nivell, des de principiant fins a

avançat. Inclou pla d’acompanyament. 

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
TFG_edited.jpg
TFG i TFM

Criteris lingüístics i guia lingüística per a la presentació escrita i oral del treball final

de grau.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
study.png
Mestres de la Paraula

Recurs formatiu interuniversitari basat en vint vídeos i un conjunt d’activitats didàctiques que s’adreça als futurs i les futures mestres amb l'objectiu que ampliïn el vocabulari en llengua catalana.

1_lèxic.png
bottom of page