Servei de Llengües Modernes de la UdG

El Servei de Llengües Modernes de la UdG ofereix suport lingüístic, resolució de problemes i traducció de textos, entre d'altres serveis. Són d'especial interès per als estudiants de la Facultat d'Educació i Psicologia les actuacions següents:

C1 Català

Banc d’exercicis autocorrectius de gramàtica, ortografia, lèxic, morfologia i sintaxi, corresponents al nivell C1 de llengua catalana. Els exercicis s’han desenvolupat amb la plataforma pròpia de la UdG Unigrades. Per accedir al contingut dels exercicis cal registrar-se prèviament a la plataforma seguint aquestes instruccions.

 

Escriure Educació a la Universitat

Guia que ajuda a comunicar-se amb eficàcia dins l'àmbit de l'educació. Conté, entre d'altres, les característiques generals en l'escriptura d'aquesta disciplina, els textos propis i les convencions a l'hora d'escriure.

Com Comunicar

Rúbriques personalitzables per avaluar les exposicions orals i els treballs de grau i màster dels estudiants universitaris i ajudar-los a millorar-ne la qualitat.

Han participat en aquest projecte els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Creative Commons