Serveis Lingüístics de la UVic-UCC

Els Serveis Lingüístics de la UVic-UCC duen a terme actuacions per millorar les competències lingüístiques i comunicatives dels estudiants, el professorat i el personal d’administració i serveis. Per als estudiants dels graus en Mestre d’Educació Infantil i Mestre en Educació Primària són d’especial interès les accions següents:

  • Itineraris personalitzats de reforç de llengua catalana i anglesa a través de l’Aula d’Autoaprenentatge.

  • Oferta general de cursos de llengua catalana.

  • Convocatòries d’exàmens oficials.
     

Han participat en aquest projecte els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Creative Commons