top of page

Serveis Lingüístics de la UVic-UCC

Els Serveis Lingüístics de la UVic-UCC duen a terme actuacions per millorar les competències lingüístiques i comunicatives dels estudiants, el professorat i el personal d’administració i serveis. Per als estudiants dels graus en Mestre d’Educació Infantil i Mestre en Educació Primària són d’especial interès les accions següents:

  • Itineraris personalitzats de reforç de llengua catalana i anglesa a través de l’Aula d’Autoaprenentatge.

  • Oferta general de cursos de llengua catalana.

  • Convocatòries d’exàmens oficials.
     

Català oral espontani

Material dedicat a la llengua oral amb l'objectiu d'identificar formes poc formals i, si cal, substituir-les. El recurs consta de vídeos que exemplifiquen diversos fenòmens lingüístics, fitxes que expliquen aquests fenòmens i una proposta didàctica.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
Mestres de la Paraula

Recurs formatiu interuniversitari basat en vint vídeos i un conjunt d’activitats didàctiques que s’adreça als futurs i les futures mestres amb l'objectiu que ampliïn el vocabulari en llengua catalana.

1_lèxic.png
bottom of page