top of page

Servei Lingüístic
i de Publicacions de la URV

El Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV col·labora amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat en les actuacions per millorar la competència i consciència lingüístiques dels estudiant. Per això s'implementa el Pla d'enfortiment del català a FCEP, que proposa 21 actuacions en aquest sentit, entre les quals:

  • Prova diagnòstica de català als estudiants d'Educació de nou ingrés.

  • Formació específica de reforç en català per als estudiants d’aquests graus i cursos específics de C2.

  • Tallers de sensibilització lingüística.

  • Valoració de la competència i l'ús lingüístics en les pràctiques.

  • Augment de l'ús del català a la Facultat.

Female Speaker_edited.jpg
Rúbrica de comunicació oral

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa oral dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

megaphone.png
Investigar y escribir
Rúbrica de comunicació escrita

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa escrita dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

1_lèxic.png
3_ortografia.png
puzzle.png
112-coberta.jpg
112 respostes a emergències comunicatives

Recurs per millorar les produccions acadèmiques orals i escrites. El document s'estructura segons els criteris de les rúbriques d'avaluació de la comunicació oral i de la comunicació escrita de la URV. Descarrega el text complet en PDF.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
Mestres de la Paraula

Recurs formatiu interuniversitari basat en vint vídeos i un conjunt d’activitats didàctiques que s’adreça als futurs i les futures mestres amb l'objectiu que ampliïn el vocabulari en llengua catalana.

1_lèxic.png
bottom of page