Servei Lingüístic de la URV

El Servei Lingüístic de la URV col·labora amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia  de la Universitat en les actuacions per millorar la competència en llengua catalana dels estudiants d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia:

  • Prova diagnòstica de català als estudiants de nou ingrés.

  • Formació específica de reforç en català per als estudiants d’aquests graus i oferta general de cursos de català.

Rúbrica de comunicació oral

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa oral dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

Rúbrica de comunicació escrita

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa escrita dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

112 respostes a emergències comunicatives

Recurs per millorar les produccions acadèmiques orals i escrites. El document s'estructura segons els criteris de les rúbriques d'avaluació de la comunicació oral i de la comunicació escrita de la URV. Descarrega el text complet en PDF.

Han participat en aquest projecte els serveis lingüístics de la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Vic, la Universitat Internacional de Catalunya i la Universitat Abat Oliba.

Mestres amb Llengua ha rebut un ajut Interlingua de la Generalitat de Catalunya.

Creative Commons