top of page

Servei Lingüístic de la URV

El Servei Lingüístic de la URV col·labora amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia  de la Universitat en les actuacions per millorar la competència en llengua catalana dels estudiants d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Social i Pedagogia:

  • Prova diagnòstica de català als estudiants de nou ingrés.

  • Formació específica de reforç en català per als estudiants d’aquests graus i oferta general de cursos de català.

Female Speaker_edited.jpg
Rúbrica de comunicació oral

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa oral dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

megaphone.png
Investigar y escribir
Rúbrica de comunicació escrita

Rúbrica per avaluar la competència comunicativa escrita dels estudiants. Descarrega els criteris d'avaluació.

1_lèxic.png
3_ortografia.png
puzzle.png
112-coberta.jpg
112 respostes a emergències comunicatives

Recurs per millorar les produccions acadèmiques orals i escrites. El document s'estructura segons els criteris de les rúbriques d'avaluació de la comunicació oral i de la comunicació escrita de la URV. Descarrega el text complet en PDF.

1_lèxic.png
megaphone.png
3_ortografia.png
puzzle.png
bottom of page