top of page
megaphone.png

Fonètica i llengua oral

Consulta els espais dels serveis lingüístics universitaris per trobar altres materials

que t'ajudin a practicar la llengua oral i la fonètica. 

guies_pronunciació_edited.jpg

El web Guies de pronunciació del català és un espai que té per objectiu oferir materials per a l’aprenentatge de la pronunciació del català.

Micrófono Edición de Sonido

Sons del Català és un conjunt de recursos i materials per facilitar l’ensenyament de la fonètica i la fonologia catalanes en totes aquelles assignatures de l’ensenyament superior i fer-ho de manera autònoma, entre d'altres objectius. 

trans-la-tion_edited.jpg

El Diccionari de Dubtes del Català Oral és una eina de consulta dels diferents accents de l’estàndard oral de la llengua catalana amb indicacions de pronúncia generals i específiques de cadascun dels accents. Inclou fitxers d’àudio que n’exemplifiquen la realització.

Hombre gritando
fonètica_edited.png

A la Guia multimèdia de la prosòdia del català hi trobareu, entre d'altres, una descripció i categorització de les unitats tonals i prosòdiques per al català, que us han de permetre identificar les propietats més rellevants de la prosòdia i una bateria d'exercicis d'autoaprenentatge que us serviran per consolidar i aplicar els continguts de la guia.

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. 1 Fonètica és una publicació de l'IEC que neix de la necessitat de codificar la llengua estàndard oral.

morfologia_edited.png

La Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. 2 Morfologia és una selecció didàctica de qüestions que, en l'ús quotidià de la llengua, susciten dubtes als usuaris. També s'hi tracten aspectes bàsics que ha d'incloure l'estàndard oral de la llengua catalana utilitzat en els mitjans de comunicació.

Oralitat.png

Oralitat. Eines i recursos educatius per aprendre a parlar en públic aplega materials per fomentar les habilitats de parlar en públic.

bottom of page