top of page
núvol_paraules.jpg
Lèxic

A continuació trobaràs quatre exercicis per practicar la primera part de la prova, gramàtica i el lèxic:

Exercici 1 / Solució exercici 1

Exercici 2 / Solució exercici 2

Exercici 3 / Solució exercici 3

Exercici 4 / Solució exercici 4

bottom of page